Meditace je teď důležitější než kdy jindy. Jak na to sama i s dětmi?

Meditovat bys měl každý den dvacet minut, pokud ovšem nejsi moc vytížený – v tom případě bys měl meditovat alespoň hodinu denně, praví staré zenové přísloví, které je teď pro řadu z nás víc než aktuální. Jak bychom měli meditaci zařadit do svého života? Odpovídají tři ženy, které s ní mají osobní zkušenost.

Tři techniky, které můžete zkusit sami doma

Doporučuje Markéta Maršálková, instruktorka jógy v Namastery

TECHNIKA PRODLOUŽENÉHO VÝDECHU: Vnímejte, jak dýcháte hluboko do břicha, a zkuste prodlužovat výdech. Pohodlně se posaďte a dbejte na to, abyste měli rovnou páteř. Pomocí několika hlubokých nádechů a výdechů vedených do břicha se začněte uvolňovat a zkuste si přitom představovat, že s každým výdechem se rozpouštíte jako čokoláda na sluníčku. V pocitu uvolnění pak mysl upoutejte tím, že si budete počítat nádechy a výdechy. Zkuste setrvat po dobu 2 až 5 minut.

SPRCHA: Při večerním sprchování si představujte, jak z vás kapky vody smývají nečistoty nashromážděné za celý den. Je jedno, jestli se jedná o nečistoty fyzické, nebo mentální, prostě je spláchněte.

TRÉNINK VNÍMAVOSTI: Pěstujte vnímavost ke svým pocitům, naučte se vnímat, co cítíte v určitých každodenních situacích. Co cítíte, když přicházíte do práce nebo když vcházíte do svého domu? Jaké pocity máte při rozhovoru? Dáváním pozornosti sobě sama a svým pocitům obracíme pozornost k sobě a zvyšujeme tak svou sebehodnotu a sebeúctu. Je to něco jako orientační běh po vlastní mapě svého fungování, vlastního bytí. Tréninkem všímavosti k sobě si můžeme uvědomit, že si spoustu věcí způsobujeme sami, svým chováním a svými reakcemi.

Meditace podle zenových mistrů

Doporučuje MUDr. Dagmar Komárková, vedoucí lékařka kliniky čínské medicíny Inspirita

Základní zenová meditace doporučovaná starými čínskými mistry vypadá tak, že se ztišíme a neděláme nic, na nic nemyslíme, zkusíme jen být. Možná to vypadá jednoduše, ale opak je pravdou, protože naše mysl potřebuje být v pohybu, potřebuje vytvářet myšlenky, touhy, vzpomínky. Zkuste si sami deset minut denně pouze být…

Jak rozvíjet meditaci s dětmi?

Doporučuje Paula Fassati, koučka (www.lepsirodina.cz)

Nejvíce se osvědčují rituály vázané na nějaký pravidelný čas – například před spaním, spojené s něčím příjemným. Než jdou naše děti spát, posadíme se na posteli, dáme si ruce na břicho a chvíli dýcháme, jako když do břicha nafukujeme balon. Hravá forma děti nenásilně přivede k vnímání dechu, což je základ meditace. Existuje třeba i varianta vleže, kdy si děti dají na břicho plyšáka a vozí ho nádechem nahoru a výdechem dolů.

Oblíbená je také rozinková meditace, kdy děti dostanou jednu rozinku a mají popsat všechno, co jde – jak vypadá, voní, chutná… Vypadá to banálně, ale je to přesně ta hravá forma, která vede děti do přítomného okamžiku a učí je prohloubit všímavost k detailům. S přibývajícím věkem ustupují hravé prvky a zůstáváme jen u dýchání. Po večerním prodýchání všichni sdílíme tři hezké nebo důležité věci, které se nám ten den staly a za které můžeme i poděkovat. Inspiraci čerpáme i z dětských knih o meditaci, naše nejoblíbenější je od Torey L. Hayden-Zizi: O pejskovi, který se učil meditovat.

Další skvělé články najdete v novém vydání časopisu Moje psychologie. Kupte si ho v naší online trafice iKiosek.cz! Dnes objednáte, zítra už ho máte ve schránce. A doprava je zdarma.